Náš tým

Veronika Kosařová

Veronika Ježková

ředitelka

„Bohaté zkušenosti s malými dětmi mě vedly v roce 2010 k myšlence založení vlastní mateřské školky.“

Veronika vystudovala Česko-italské jazykové gymnázium a je absolventkou mnoha vzdělávacích programů jako např. Individualizace práce v mateřské škole, Podpora pedagogů při realizaci školních vzdělávacích programů v MŠ, Inovace ve výuce, Řízení mateřské školy, programu Jak úspěšně vést mateřskou školu (Národní institut pro další vzdělávání), programu Děti, žáci a cizinci v české Mateřské škole a na 1. stupni Základních škol (Národním institutu pro další vzdělávání pod záštitou Ministerstva školství), programu Tvoříme pravidla s dětmi v MŠ a Kurz jógy a jógových her pro předškolní děti. Je také absolventkou semináře Úrazy a první pomoc u dětí. Držitelka Baby Friendly Certificate.

Má dvojčata předškolního věku – holčičku a chlapečka.

Markéta Šestáková

Markéta Šestáková

učitelka

„Péče o děti mě baví a naplňuje. Je úžasné vidět jejich snahu naučit se nové věci, sledovat zapálení pro věc a hlavně dětskou radost, když se jim něco povede. Dětský svět je velmi čistý a upřímný.“

Markéta vystudovala střední hotelovou školu v Praze. Vzdělání potřebné pro práci s dětmi si úspěšně doplňila kurzem Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Zkušenosti s péčí o děti získala nejen tím, že je sama maminkou dvou dětí školního věku, ale i hlídáním dětí předškolního věku a pořádáním dětských akcí ve vesnici na okraji Prahy, kde s rodinou žije.

Svůj volný čas ráda tráví s rodinou na výletech, četbou a vařením.

Lenka Kocáková

Lenka Kocáková, DiS.

učitelka

Lenka je absolventkou hudebně-dramatické konzervatoře na Slovensku v Martině a Vyšší odborné školy herecké v Praze. Má několikaletou praxi s dětmi – vedení dramatických, hudebních a muzikálových kroužků. Je zakladatelkou společnosti Děti a Divadlo. Je lektorkou loutkově – hereckého kurzu v divadle Spejbla a Hurvínka. Byla také hostující členkou Strašnického divadla. V současné době působí v Divadle Apropo.

Klára Fojtů

Klára Fojtů

učitelka, muzikoterapeutka

„Již 35 let pracuji s dětmi. Sama mám 3 dospělé děti a dvě vnučky. Od dětství jsem se věnovala hudbě. Vystudovala jsem 2 cykly v ZUŠ – obor hra na klavír, zpěv. V Praze, kde jsem se i narodila, jsem vystudovala SPgŠ.

10 let jsem pracovala jako učitelka v mateřské škole. 17 let jsem učila ve speciální škole pro žáky se spec. poruchami chování, tři roky jsem učila ve WZŠ v Jinonicích. Poslední dva roky jsem učila individuálně žáka s vývojovou dysfázií. Vždy jsem při své práci s dětmi využívala hudbu, zpěv, rytmické nástroje. Uvědomila jsem si, že chci ve svém působení na děti jít dál a své vzdělaní jsem si doplnila kurzem muzikoterapie u Mgr. Markéty Gerlichové. Prvky muzikoterapie využívám ve své práci učitele každý den.

Vedle práce učitele se věnuji dětem se SPU a dělám reedukace ČJ, učím hru na klavír, kde opět využívám netradiční formy a velmi mě těší, že děti berou hudební nástroj jako radost a ne povinnost. Ve školkách a školách vedu kroužky muzikoterapie, také zde můžu po 15 letech s radostí zhodnotit velmi pozitivní vliv na děti. (rozvoj komunikace, rytmu, pohybu a řeči).

K mým koníčkům vedle hudby patří četba, divadlo a rekreačně sport.“

Motto: Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše. Platón

To Top