Náš tým

Veronika Kosařová

Veronika Ježková

ředitelka

 

„Bohaté zkušenosti s babysittingem, práce vedoucí na dětských táborech a velmi pozitivní vztah k dětem mě vedly k myšlence založení vlastní mateřské školky.“

Veronika vystudovala Česko-italské jazykové gymnázium a je také absolventkou vzdělávacích programů Individualizace práce v mateřské škole, Podpora pedagogů při realizaci školních vzdělávacích programů v MŠ, Inovace ve výuce, Řízení mateřské školy, programu Jak úspěšně vést mateřskou školu (Národní institut pro další vzdělávání), programu Děti, žáci a cizinci v české Mateřské Škole a na 1. stupni Základních škol (Národním institutu pro další vzdělávání pod záštitou Ministerstva školství) a programu Tvoříme pravidla s dětmi v MŠ. Je také absolventkou semináře Úrazy a první pomoc u dětí. Držitelka Baby Friendly Certificate.

Má dvojčata předškolního věku – holčičku a chlapečka.

Adéla Hrubá

Adéla Hrubá

učitelka

 

„Touha pracovat s děti u mě vznikla již na základní škole, když jsem ve skautském středisku začala pomáhat při vedení oddílu dětí nižšího školního věku a pak následně na střední škole při vedení chlapeckého oddílu předškolního věku. Po vystudovaní a odmaturování na Střední škole cestovního ruchu a gastronomie jsem začala pracovat v mateřské škole a základní škole menšího rodinného typu, kde jsem s dětmi pořádala různé akce a jezdila na výlety. S prvním stupněm základní školy jsem jela jako kvalifikovaný instruktor zimního lyžování na lyžařský výcvik. Práce s dětmi mě naplňuje, protože vidím jejich osobní rozvoj, velice mi dělá radost, když vidím pokrok u dětí, kterým jsem něco mohla předat a pozorovat, že se dokáží od toho odrážet dále a nalézat směr, který je baví.“

Adéla má zkušenosti ze státní školky, pořádala leta akce pro děti a organizovala dětské tábory, je členkou Skautského střediska, kde vede zábavní a vzdělávací program pro děti a mládež a realizuje skautské tábory. Povede s dětmi ve školce kroužek angličtiny. Hraje na kytaru a klavír.

Marcela Karolová

Marcela Karolová

učitelka

 

„Práci s dětmi se věnuji již 18 let. Mám zkušenosti jak s malými dětmi, tak s předškoláčky. Tato práce mě velmi baví a naplňuje, neboť mé zaměstnání je i mým koníčkem. Ráda vymýšlím pro děti zábavné a kreativní programy, při kterých se baví i učí zároveň a já na nich vidím každodenní pokroky.“

Marcela vystudovala Střední průmyslovou školu kožařskou ve Zlíně. Potřebné vzdělání pro práci s dětmi si postupně doplňovala absolvováním různých kurzů v Pedagogickém centru Praha a je držitelkou Osvědčení o získání profesní kvalifikace – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Dlouholetou pedagogickou praxi získávala v mateřských školách v Praze a Jinočanech.

Do Prahy se přestěhovala před 30-ti lety z obuvnického města Zlína. Žije v rodinném domě se svým manželem a dvěma dospělými dětmi a ve volném čase se věnuje  svým zájmům, mezi něž patří cestování, turistika, kultura a vaření.

Lucie Horáková

Bc. Lucie Horáková

učitelka

 

„K zájmu o práci s předškolními dětmi mne přivedla zkušenost praktikantky na dětských táborech a vychovatelky na školách v přírodě, které jsem absolvovala v rámci mimoškolní činnosti. Ve volném čase jsem se věnovala kreativní činnosti v Domově dětí a mládeže, a proto jsem se rozhodla studovat na vysoké škole pedagogického směru. Lucie je absolventkou bakalářského studia na Univerzitě Jana Amose Komenského, obor Speciální pedagogika- vychovatelství se zaměřením na logopedii. V současné době je studentkou navazujícího magisterského studia. Absolvovala vzdělávací program Využití her při výuce s integrovanými nadanými žáky (Národní institut pro další vzdělávání). Hraje na flétnu a mezi její zájmy patří cestování, kultura a sport.“

To Top