Náš tým

Veronika Kosařová

Veronika Ježková

ředitelka

„Bohaté zkušenosti s babysittingem, práce vedoucí na dětských táborech a velmi pozitivní vztah k dětem mě vedly k myšlence založení vlastní mateřské školky.“

Veronika vystudovala Česko-italské jazykové gymnázium a je také absolventkou vzdělávacích programů Individualizace práce v mateřské škole, Podpora pedagogů při realizaci školních vzdělávacích programů v MŠ, Inovace ve výuce, Řízení mateřské školy, programu Jak úspěšně vést mateřskou školu (Národní institut pro další vzdělávání), programu Děti, žáci a cizinci v české Mateřské Škole a na 1. stupni Základních škol (Národním institutu pro další vzdělávání pod záštitou Ministerstva školství) a programu Tvoříme pravidla s dětmi v MŠ. Je také absolventkou semináře Úrazy a první pomoc u dětí. Držitelka Baby Friendly Certificate.

Má dvojčata předškolního věku – holčičku a chlapečka.

Klára Fojtů

Klára Fojtů

učitelka, muzikoterapeutka

„Již 35 let pracuji s dětmi. Sama mám 3 dospělé děti a dvě vnučky. Od dětství jsem se věnovala hudbě. Vystudovala jsem 2 cykly v ZUŠ – obor hra na klavír, zpěv. V Praze, kde jsem se i narodila, jsem vystudovala SPgŠ.

10 let jsem pracovala jako učitelka v mateřské škole. 17 let jsem učila ve speciální škole pro žáky se spec. poruchami chování, tři roky jsem učila ve WZŠ v Jinonicích. Poslední dva roky jsem učila individuálně žáka s vývojovou dysfázií. Vždy jsem při své práci s dětmi využívala hudbu, zpěv, rytmické nástroje. Uvědomila jsem si, že chci ve svém působení na děti jít dál a své vzdělaní jsem si doplnila kurzem muzikoterapie u Mgr. Markéty Gerlichové. Prvky muzikoterapie využívám ve své práci učitele každý den.

Vedle práce učitele se věnuji dětem se SPU a dělám reedukace ČJ, učím hru na klavír, kde opět využívám netradiční formy a velmi mě těší, že děti berou hudební nástroj jako radost a ne povinnost. Ve školkách a školách vedu kroužky muzikoterapie, také zde můžu po 15 letech s radostí zhodnotit velmi pozitivní vliv na děti. (rozvoj komunikace, rytmu, pohybu a řeči).

K mým koníčkům vedle hudby patří četba, divadlo a rekreačně sport.“

Motto: Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše. Platón

Darina Šimůnková Bělohradská

Darina Šimůnková Bělohradská

učitelka

„Lásku k dětem, touhu s nimi trávit čas, věnovat se jim a pečovat o ně, v sobě mám od studentských let. Praxe v mateřských školách v rámci studia a později péče o mé vlastní dvě děti, mě v mém rozhodnutí pracovat především s těmi nejmenšími, posunula dále. Být každý den součástí kouzelného a čistého světa našich dětí, je tou největší odměnou.“

Darina vystudovala integrovanou střední školu ve Světlé nad Sázavou, obor Sociální péče se zaměřením na ošetřovatelství a speciální pedagogiku. Prošla několika mateřskými školami na Vysočině i v Praze. Věnovala se především asistenci v integrovaných třídách. Později se stala také vychovatelkou ve školní družině v Černošicích. Přes deset let se ve volném čase věnuje hlídání dětí od narození do školního věku. Jak sama ale říká, nejvíce zkušeností jí přinesla až výchova jejích dvou vlastních dětí – Kristýnky (*2010) a Míši (*2014).

Narodila se na Havlíčkobrodsku, kde vyrůstala a žila do roku 2013, kdy se přistěhovala s dcerou do Prahy. Ve volném čase ráda jezdí s manželem a dětmi na kole a plave. Miluje čtení, zpěv a práci s fotografiemi.

Markéta Šestáková

Markéta Šestáková

učitelka

„Péče o děti mě baví a naplňuje. Je úžasné vidět jejich snahu naučit se nové věci, sledovat zapálení pro věc a hlavně dětskou radost, když se jim něco povede. Dětský svět je velmi čistý a upřímný.“

Markéta vystudovala střední hotelovou školu v Praze. Vzdělání potřebné pro práci s dětmi si doplňuje kurzem Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Zkušenosti s péčí o děti získala nejen tím, že je sama maminkou dvou dětí školního věku, ale i hlídáním dětí předškolního věku a pořádáním dětských akcí ve vesnici na okraji Prahy, kde s rodinou žije.

Svůj volný čas ráda tráví s rodinou na výletech, četbou a vařením.

To Top